Skip to main content

Aquest curs 2017-18 hem començat un nou projecte eTwinning internacional a sisè C.  Aquest projecte treballem conjuntament amb escoles de França, Alemania, Polònia i d’Espanya.

La idea bàsica del projecte “Who’s who?” és emprar l’anglès amb la finalitat de comunicar-se amb altres estudiants i fer veure l’importància d’aprendre i respectar la llengua i la cultura anglesa. Ho farem mitjançant un joc d’adivinar les descripcions fetes per tots els participants, a més de fer-ho amb la plataforma eTwinning utlitzant les noves tecnologies d’una forma segura, positiva i creativa.