Skip to main content

Aquest curs l’equip docent està duent a terme dues formacions de forma simultània: una, on participa gairebé la totalitat del claustre, dedicada als Ambients de lliure circulació, una metodologia basada en l’acompanyament de l’infant on aquest és el centre del seu propi aprenentatge.

Aquesta formació intensiva té lloc en dissabte i la duu a terme la Txell, una mestra especialitzada en aquesta metodologia.

De moment l’equip d’educació infantil ha començat a implementar de forma parcial aquesta metodologia i la intenció és que aquesta mirada impregni poc a poc la resta de l’escola, convivint de forma coherent amb altres metodologies com el treball cooperatiu o el treball per projectes, molt consolidats al nostre centre.

Per altra banda, una part del claustre ha creat un grup de treball en relació a l’educació emocional, que hereta la tasca començada ja el curs passat.

En aquest àmbit, el grup s’ha marcat tres objectius: definir l’assemblea com a espai per treballar les emocions, elaborar un protocol per a la resolució de conflictes i analitzar la nostra programació impregnant-la d’aprenentatges emocionals i emocionants entorns dels cinc eixos que el curs passat ens va facilitar la Neus Navarro.

De moment, hem començat definint què entenem per assemblea utilitzant l’estructura del debat preparat com a recurs per millorar l’escolta activa i el diàleg.