Skip to main content

Matí de reflexió, d’inspiració, de dubtes… de tremolor compartida. Possiblement un dels dies més importants en la història de la nostra escola a nivell pedagògic.

Avui els claustre ha reflexionat al voltant de la necessitat de trobar un punt zero: de repensar tot el que fem, de redimensionar-ho, de tornar-li a donar sentit.

Mitjançant una dinàmica participativa organitzada per l’equip impulsor d’Escola Nova 21 i l’equip de revolta de la XEPIG, hem compartit dubtes i prioritzat actuacions pels propers anys.