REFERENTS D’ACTUALITAT PEDAGÒGICA

A continuació us enllacem a diferents documents i  bibliografia molt actuals de referència pedagògica que inspiren les pràctiques metodològiques de l’escola.

Pensem que poden ser-vos útils per entendre la línia de l’escola.

AVALUAR ÉS APRENDRE

Neus Sanmartí

AVALUAR i APRENDRE UN ÚNIC PROCÉS

Neus Sanmartí

¿CÓMO APRENDEMOS?

Héctor Ruiz