REFERENTS D’ACTUALITAT PEDAGÒGICA

A continuació us enllacem a diferents documents molt actuals de referència pedagògica a l’escola.

Pensem que poden ser-vos útils per entendre la metodologia de l’escola.