Plantejament institucional

Llibertat, felicitat i justícia social

Entenem l’educació com l’eina que atorga a les persones el poder de ser lliures i per tant, de ser felices: lliures en la forma de pensar, en la forma de relacionar-se, en la forma d’actuar. I en tant que militants de l’ensenyament públic, creiem fermament que l’educació a l’abast de tothom és la que garanteix la igualtat d’oportunitats d’accedir a la llibertat de pensament, de relació i d’actuació i per tant la que garanteix una societat més justa, formada per persones lliures i felices.

Llibertat, felicitat i justícia són paraules enormes que, de tan grans, poden semblar buides, etèries, massa abstractes, però que a l’hora ens agradaria poder fer servir per a descriure qualsevol persona o societat. I l’objectiu de la nostra escola és orientar els infants durant l’etapa d’infantil i primària cap a una vida viscuda en llibertat i felicitat, en una societat més igualitària. Volem enviar al món persones amb capacitat de decisió, amb sentit crític, autònomes, solidàries i capaces d’ensortir-se’n i viure felices en una societat complexa, canviant i a l’hora apassionant.

L’ADN Sant Jordi

Però, quines habilitats o capacitats ha de tenir una persona lliure per ser feliç vivint en una societat tan diversa i variable? A l’escola Sant Jordi pensem que les ciutadanes i ciutadans del futur hauran de reunir certes característiques per esdevenir lliures i per això treballem dia a dia; volem omplir el món persones impregnades d’uns valors i habilitats concrets; volem omplir el món de persones amb ADN Sant Jordi.

Sentit crític

Estem convençuts que les persones que formen part d’una societat més justa han de tenir sentit crític: Volem persones que decideixen per sí mateixes, amb seny i criteri, que avaluïn els pros i els contres de les decisions que prenen i que no es deixen ni manipular ni enganyar. Volem persones cultes amb prou recursos i eines per discernir davant de situacions que se’ls presentin.

Creativitat

També creiem que els futurs ciutadans i ciutadanes hauran de ser creatius: entenem la creativitat com l’instrument per buscar noves solucions a un problema, noves formes d’expressar-se i fer-se arribar. La creativitat com la clau a pensar diferent si la situació ho requereix.

Cooperació

Trobem indispensable fomentar la capacitat de treballar en equip: Saber col·laborar, participar, aportar i sumar en projectes comuns i saber aprofitar les habilitats i capacitats dels que ens acompanyen en benefici de totes i tots.

Curiositat

Creiem fonamental afavorir la curiositat: Fomentar el “per què” com el primer pas de qualsevol nou aprenentatge. La pregunta  i el dubte com a espurna que encén el coneixement. La comprovació i l’error com a motor i no com a fracàs.

Empoderament i autonomia

Sens dubte, en la societat del futur, les persones hauran de ser autònomes: disposar dels recursos i iniciativa necessaris per ensortir-se’n davant de situacions variables i canviants, ser capaços d’afrontar nous aprenentatges i de reformular-ne d’altres que han quedat obsolets. Tenir la capacitat d’aprendre a aprendre. Tenir el poder de canviar les coses.

Inclusivitat i tolerància

En un món tan global i tan divers, tan gran i a l’hora tan pròxim gràcies als avenços tecnològics, en el dia de demà, les persones hauran d’haver aprés a acceptar la diversitat, a viure-la com un tresor, com una oportunitat, i no pas amb temor. Les persones del segle XXI han de ser inclusives, integradores i tolerants amb allò que ens fa diferents.

Constància

Quan gairebé tot és immediat i tot està a l’abast d’un simple “clik” és important no oblidar-nos de fomentar la constància i  la perseverança. No tot serà fàcil i cal que els infants aprenguin a lluitar pels seus somnis.

Competència

Per altra banda, volem que les nostres alumnes i els nostre alumnes siguin competents en allò que hagin de fer, i haver-los ensenyat a fer bé i de forma rigorosa  les seves tasques. El futur requerirà de persones competents a nivell informacional, digital, emocional i volem entomar el repte de preparar-los en aquest àmbits. Volem que siguin millors (que no els millors); volem que siguin competents (que no competitius).

Compromís i protagonisme

Per un demà més just, també necessitem persones compromeses, que es facin seus els problemes de la societat i que esdevinguin impulsors de solucions i millores per aquests problemes. Necessitem persones que aixequin la mà quan es demanen voluntaris i que s’impliquin en el dia a dia de la comunitat amb qui conviuen.

Respecte

Creiem fermament en què un dels valors que hem de transmetre al nostre alumnat és el de ser respectuosos: respectuosos amb les formes de pensar que també ho són, respectuosos amb les opinions, respectuosos amb la diversitat, respectuosos amb les diferents visons i respectuosos amb el medi.

Solidaritat

En una societat més justa i igualitària necessitem comptar amb persones solidàries, que pensin en els altres, que col·laborin de forma desinteressada en projectes comuns.