EL PROJECTE DE DIRECCIÓ (2019-2023)

La concreció del PEC pels propers 4 anys

L’actual equip directiu està format per l’Edurne, la Cap d’Estudis, la Sandra, la secretària, i el Francesc, el director. El seu mandat de quatre cursos s’allargarà fins el juny de 2023

El projecte de direcció concreta per un període de quatre cursos les línies generals definides en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Enguany el projecte determina els objectius (en forma de desitjos) i indicadors al voltant de cinc grans eixos.