Programació General Anual

Els grans reptes anuals

La Programació General Anual (PGA) concreta els objectius definits en el PEC per a cada curs escolar. Com que depèn jeràrquicament d’aquest document mare, la PGA també concreta els seus objectius i actuacions en relació als cinc àmbits descrits en el PEC, i són cada un dels equips creatius de l’escola els que els redacten.

A continuació podreu consultar un resum dels objectius marcats per l’actual curs 20-21. Enguany hem concentrat tota l’energia dels diferents equip en 12 grans objectius que engloben els cinc àmbits d’actuació recollits en el PEC i PdD.

No dubteu en demanar-vos el document complet si el voleu consultar, on es concreten en actuacions i indicadors cada un dels objectius i on s’especifiquen altres dades organitzatives del centre.

Resum objectius PGA 19-20