Skip to main content

Aquest curs 2017-18 hem començat un nou projecte eTwinning internacional a cinquè A, sobre el compostador. Amb aquest projecte estem involucrats el tutor i l’especialista d’anglès amb escoles de Polònia, Itàlia, Rumania, Turquia, Croàcia i Grècia.

La idea bàsica del projecte “Let’s do compost!” és conscienciar a l’alumnat sobre el paper del compostatge emprant l’anglès com a llengua vehicular, a més de fer-ho amb la plataforma eTwinning utlitzant les noves tecnologies d’una forma segura, positiva i creativa.