Skip to main content

A l’escola no ens aturem i per això hem volgut crear aquesta màquina pedagògica del temps.

Tant el professorat com l’alumnat, i en un futur proper, també les famílies, enviarem al passat i al futur pedagògic de l’escola tot allò que ens replantajem a nivell metodològic i organitzatiu.

Es tracta d’un mecanisme de participació que vol donar veu a tothom i que a l’hora ens ofereix la possibilitat de debatre i prioritzar sobre el que volem ser com escola.