Skip to main content

Aquest migdia, l’equip impulsor ha iniciat el seu trajecte en la Xarxa de Competències Bàsiques. La Núria i la Mari, com a coordinadores d’aquest equip, han dinamitzat la sessió, que bàsicament ha consistit en consensuar un vocabulari comú entorn del tema dels projectes de vida d’aula. També ens ha ajudat a identificar quins són els elements que requeriran de més evolució interna, com per exemple l’avaluació.

Ha estat positiu, veure com a l’escola tenim prou clar i acordat què és un projecte i com, entre totes, hem construït un model i un vocabulari amb un adn molt genuí.

Al costat podeu veure de forma gràfica la nostra definició de projecte de vida d’aula.