Skip to main content

Aquesta setmana hem instal·lat una font d’aigua filtrada al menjador, que ja ha començat a donar servei a tots els infants i mestres que dinen a l’escola.

Com funciona?

L’aigua passa per un doble procés de microfiltració. Primer, un filtre de sediments n’elimina les impureses i les partícules en suspensió. Posteriorment, el filtre de carbó elimina el clor i les possibles olors i sabors.

Quins avantatges té?

El curs 2020-2021, per servir 46.000 menús a alumnes i mestres de l’escola, vàrem comprar 1095 garrafes d’aigua de 8 litres (ni més ni menys que 8.764 litres d’aigua!). Això va suposar una despesa de 1.610€ en aigua. El preu de la font d’aigua és de 1.200€, per tant l’estalvi econòmic a mig termini és notable.

Alhora, es tracta d’una alternativa molt més sostenible: en un any abocarem al contenidor groc 112kg menys de plàstic i, a més, contribuirem a reduir l’anomenada “petjada de carboni”, és a dir, reduirem l’impacte ecològic derivat de la producció, envasat i transport de l’aigua envasada.