El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern col·legiat del centre.

Es reuneix aproximadament cada dos o tres mesos i entre les seves funcions estan, per exemple, aprovar el Projecte Educatiu de Centre, les d’acordar els dies de lliure disposició del calendari, donar el vist-i-plau per obrir places estructurals al centre o la d’aprovar la Programació General Anual, entre moltes d’altres. En aquest enllaç teniu un breu resum de les seves funcions i funcionament.

La meitat dels seus representants es renoven cada dos anys. Hi estan representats tots els estaments de la comunitat educativa: famílies, professorat i personal d’administració i serveis.

Actualment el formen 17 persones:

  • 3 membres de l’equip directiu
  • 6 representants del professorat
  • 5 representants electes de les famílies
  • 1 representant de les famílies membre de la Junta de l’AMPA
  • 1 representant del PAS
  • 1 representant de l’Ajuntament

Si voleu fer arribar qualsevol dubte, suggeriment o proposta per a que sigui debatuda en el Consell Escolar, podeu fer-nos-la arribar a consellescolar@escolasantjordivng.cat

Equip Directiu

Francesc Martín

Director

Membre de l'Equip Directiu i president del Consell Escolar

Edurne Ojuel

Cap d'Estudis

Membre de l'Equip Directiu

Sandra Martínez

Secretari

Secretari del Consell Escolar. Té veu en el consell però no vot.

Representants professorat

Lorena Domínguez

Mestra

Representant professorat

Núria Forgas

Mestra

Representant professorat
Representant al CEM

Carme Mayné

Mestra

Representant professorat

Mar Navales

Mestra

Representant professorat

Neus Català

Mestra

Representant professorat

Carlos Armas

Mestre

Representant professorat

Representants famílies

Vicky Reina

Mare del Mauro i l'Alícia

Representant famílies (càrrec electe)

Ester Morte

Mare de la Gemma

Representant famílies (càrrec electe)
Representant al CEM

Xavier Casado

Pare del Saül

Representant famílies (càrrec electe)

Anahi Galán

Mare del Blai i l'Elisa

Representant famílies (càrrec electe)

Laura Jiménez

Mare del Jan i l'Aina

Representant famílies (càrrec electe)

Jaume Miret

Jaume Miret

Pare de la Laura Xaopiao

Representant famílies (AFA)

Representant Personal Administració i Serveis (PAS)

Imma Vicente

Personal PAS

Representant PAS

Representant Ajuntament

Adrià Guevara

Representant Ajuntament

Representant Ajuntament VNG