El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern col·legiat del centre.

Es reuneix aproximadament cada dos o tres mesos i entre les seves funcions estan, per exemple, aprovar el Projecte Educatiu de Centre, les d’acordar els dies de lliure disposició del calendari, donar el vist-i-plau per obrir places estructurals al centre o la d’aprovar la Programació General Anual, entre moltes d’altres. En aquest enllaç teniu un breu resum de les seves funcions i funcionament.

La meitat dels seus representants es renoven cada dos anys. Hi estan representats tots els estaments de la comunitat educativa: famílies, professorat i personal d’administració i serveis.

Actualment el formen 17 persones:

  • 3 membres de l’equip directiu
  • 6 representants del professorat
  • 5 representants electes de les famílies
  • 1 representant de les famílies membre de la Junta de l’AFA
  • 1 representant del PAS/PAE
  • 1 representant de l’Ajuntament

Si voleu fer arribar qualsevol dubte, suggeriment o proposta per a que sigui debatuda en el Consell Escolar, podeu fer-nos-la arribar a consellescolar@escolasantjordivng.cat

Equip Directiu

Francesc Martín

Director

Membre de l'Equip Directiu i president del Consell Escolar

Edurne Ojuel

Cap d'Estudis

Membre de l'Equip Directiu

Sandra Martínez

Secretari

Secretari del Consell Escolar. Té veu en el consell però no vot.

Representants professorat

Lorena Domínguez

Mestra

Representant professorat

Núria Forgas

Mestra

Representant professorat
Representant al CEM

Xesca Meya

Mestra

Representant professorat

Diana Martínez

Mestra

Representant professorat

Neus Català

Mestra

Representant professorat

Cristina Serrano

Mestra

Representant professorat

Representants famílies

Josep Duran

Pare d'EINF3A i 1B

Representant famílies (càrrec electe)

Beatriz Carrasco

Mare a EINF3B i 4B

Membre vacant

Jamina Felip

Mare a EINF4B i 2B

Representant famílies (càrrec electe)

Anahi Galán

Mare a 5B

Representant famílies (càrrec electe)

Laura Jiménez

Mare a 4B

Representant famílies (càrrec electe)

Jaume Miret

Pare a EINF5B i 3B

Representant famílies (AFA)

Representant Personal Administració i Serveis (PAS)

Esther López

Educadora PAE

Representant PAS

Representant Ajuntament

Adrià Guevara

Representant Ajuntament

Representant Ajuntament VNG