Skip to main content

Un dels reptes pedagògics d’aquest curs és transformar l’Àlbum en una Carpeta d’Aprenentatge.

El curs passat, un equip de mestres integrants de les Xarxa de Competències Bàsiques i de la Xarxa de Transformació Pedagògica va estar dissenyant un prototip de carpeta d’aprenentatge. A final de curs, aquest prototip va ser compartit, debatut i enriquit per tot l’equip. Al final d’aquestes jornades d’intercanvi pedagògic es va acordar implementar la proposta en l’escenari de projectes de Vida d’Aula.

No és un simple canvi de nom, és una canvi de mirada en relació a com aprenen les persones i a com ha de ser la recollida d’evidències d’aquest meravellós procés.