Comissió de Temps de Migdia

Què fem? 

L’AFA fa el paper d’empresa sense ànim de lucre que proveeix el servei de menjador a l’escola. L’AFA vetlla per garantir la màxima qualitat, tant alimentària com del servei en si. El nostre objectiu principal és treballar conjuntament amb l’escola per aconseguir que l’estona del menjador formi part del projecte integral d’aquesta. Per això, el monitoratge desenvolupa activitats paral·leles i complementàries al servei de menjador. Des de la comissió gestionem l’equip de cuina i de monitors i monitores alhora que també recollim i gestionem totes les inquietuds que les famílies puguin tenir sobre qualsevol aspecte relacionat amb el menjador i les activitats del migdia que els monitors i les monitores hi realitzen.

Com ho fem? 

Revisem els menús durant tot l’any, així com també les diferents activitats que es realitzen en el marc del menjador. Ens reunim periòdicament amb el personal de cuina i monitors i monitores per assegurar un bon funcionament del servei. Gestionem altes i baixes del personal amb l’objectiu de tenir una plantilla cohesionada i afí al projecte de l’escola. Supervisem les compres dels aliments i la seva procedència tot vetllant per la màxima qualitat i sostenibilitat. Optem pel quilòmetre zero quan és possible. Gestionem les compres d’aparells i materials de cuina i també les seves reparacions. Estem atents a qualsevol incidència al menjador, intentant corregir qualsevol problemàtica, per petita que sigui.  

Si vols contactar: afasantjordi@gmail.com