Camins escolars

Què fem?

Formem part de la Plataforma de Camins Escolars de Vilanova i la Geltrú, des d’on es treballa per aconseguir una mobilitat segura cap a l’escola. Promocionem el desplaçament cap a l’escola a peu i en vehicles no contaminants com la bicicleta per fer que el camí a l’escola sigui agradable i, sobretot, educatiu.

Com ho fem? 

Donem suport a la Plataforma de Camins Escolars en totes les seves actuacions adreçades a humanitzar i desmotoritzar la nostra ciutat. Seguint les directrius de la Plataforma s’ha redactat un dossier per l’Ajuntament on es detecten els punts problemàtics en el camí a la nostra escola i es proposen les millores que s’hi haurien de fer. Recollim els suggeriments de les famílies en relació a la mobilitat i seguretat en els seus camins cap a l’escola. Els vehiculem per tal que l’Ajuntament visualitzi els punts problemàtics i els corregeixi.