Skip to main content
Us facilitem la convocatòria de les reunions informatives d’inici de curs previstes per aquest mes de setembre.
L’objectiu d’aquestes primeres reunions és:
  1. Fer un primer contacte amb l’equip docent i el tutor o tutora.
  2. Explicar breuement els diferents escenaris pedagògics de l’horari.
  3. Aclarir alguns dubtes sobre el funcionament general del curs de cada nivell.
  4. Avançar algunes novetats.
Recordeu que, amb el curs més engegat, cap al novembre, us convocarem a una segona reunió de caire més pedagògic per explicar-vos totes les oportunitats curriculars amagades en cada una de les propostes que oferim als vostres fills i filles.
Recordeu, que a les 15.30 h. podeu fer ús del servei de lleure educatiu fins les 16.30.