La quota de material que paguen les famílies és de 155 € anuals per infant. Aquesta quota inclou tot el material d’ús  individual i col·lectiu que l’infant farà servir al llarg del curs: llapis, bolígrafs, ceres, retoladors, compassos, cartolines… i tot el material fotocopiat necessari per dur a terme les activitat proposades en els diferents escenaris d’aprenentatge. També inclou tot allò necessari per la celebració de les festes: carnaval, castanyada…

A l’escola no treballem amb llibres de text, per tant aquesta despesa no existeix.

Les famílies també paguen al llarg del curs 40€ aproximadament en concepte de sortides i activitats. Aquesta quota anual inclou totes les sortides locals i fora de la ciutat, així com les activitats i tallers externs. Generalment, aquestes sortides tenen a veure amb els interessos i aprenentatges que es duen a terme en els projectes de vida d’aula.

Tots aquests pagaments es realitzen mitjançant l’aplicació TPV Escola.

Per fer-se soci de l’AFA, també cal abonar 35€ per família, no per infant.