Skip to main content

Amb motiu de la celebració del 8 de març, a moltes aules s’engeguen múltiples activitats relacionades amb la visivilització del paper de la dona al món. Així, al llarg d’aquestes setmanes s’analitzarà la publicitat, la literatura, l’esport, les joguines des de la perspectiva de gènere.

Al menjador també s’ocuparan del tema i la música que sonarà d’aquí a final de trimestre també hi tindrà una relació directa.

Al mateix temps, s’està organitzant una xerrada oberta a les famílies i al claustre que ens ajudi a posar-nos les ulleres liles en el nostre dia a dia.

I de cara al curs vinent, està projectat incorporar a les aules la delegada o el delegat de gènere, que com d’altres càrrecs, s’encarregarà de mirar el món des d’aquesta perspectiva.

I a la Cova del Drac hi trobareu un autèntic arsenal de literatura per parlar del tema.

Amb tot, volem marcar-nos l’horitzó d’anar avançant cap a una escola realment coeducativa i equitativa.