Skip to main content

Aquest trimestre, a 5è i a 6è de Primària, hem fet moltes coses: hem estudiat alguns músics catalans, hem creat composicions sonores amb quotidiàfons, hem escoltat audicions i hem vist vídeos musicals, hem parlat dels sons de la natura i de la subjectivitat de l’art, també de la diferència entre execució i interpretació, hem posat música d’acompanyament i lletra a cançons, hem fet melodies a dues veus… I per suposat, també hem estudiat flauta, fent seguiment individualitzat, practicant en gran grup, per parelles i en grups petits de suport, fent un repertori individual i d’altre col·lectiu, i fent reptes amb bandes sonores originals.