Escola Sant Jordi

Una escola per canviar el món!

http://escolasantjordivng.cat/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_happy.svg

Perseguim una escola d’ulls brillants, de somriures, de complicitats… una escola emocionant.

http://escolasantjordivng.cat/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_question.svg

Construim petites respostes per a grans preguntes… Assolim petits reptes per a grans desafiaments.

http://escolasantjordivng.cat/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

Obrim les portes de bat a bat per analitzar i transformar el món… per aprendre a estimar-lo.

http://escolasantjordivng.cat/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Som militants de l’educació pública… l’educació com l’eina més poderosa per canviar el món.

Projecte Educatiu de Centre